Yleistä Flexi-Barista

Avain Flexi-Barin tehokkuuteen on tangon ainutlaatuisessa heiluriliikkeessä. Kehon tuottama aktiivinen Flexi-Bar tangon heilutus häiritsee selkärankaa tukevia syviä lihaksia koko rankamme pituudelta. Nämä lihakset ovat vastuussa rangan tukevuuden ylläpidosta; toisin sanoen, nämä lihakset pitävät sinut pystyasennossa ja estävät sinua romahtamasta kasaan kumartuessasi nostamaan jotain lattialta.

Kun heilutamme Flexi-Baria, laitamme selän ja vatsan lihakset töihin. Tämä työ lisää veren virtausta lihaksiin tuoden mukanaan lihasten suuresti tarvitsemaa happea ja poistaa lihaksista siellä olevat kuona-aineet. Lopputuloksena on vahvemmat ja tehokkaammat rankaa tukevat syvät lihakset, jotka pitävät selkäsi stabiilina ja kivuttomana.

Monipuolisuus on ehkä Flexi-Barin paras ominaisuus. Flexi-Baria voi käyttää seisten, tasapainoillen yhdellä jalalla tai tasapainolaudalla, istuen, maaten tai liikkuen. Flexi-Bar on ainutlaatuinen syvien lihasten ja koko kehon harjoitusväline kuntosaleille ryhmäliikuntaan, personal trainereiden asiakkaille, kuntien liikunnanohjaukseen, vammojen kuntoutukseen tai kotikuntoiluun.

Flexi-Bar harjoittelua syville lihaksille suosittelemme tehtäväksi 10-15 min 3 kertaa viikossa. Tällä harjoittelulla myös kiireiset ihmiset saavat riittävästi harjoitusta syville lihaksille. Pinnallisten lihasten muokkaamiseen tarvitset toki pidemmän ajan ja useampia harjoituskertoja viikossa.

Flexi-Bar on erinomainen taukoliikuntaliikuntaväline

Muutamien minuuttien heiluttelulla saat liikettä hartioihin, parannat verenkiertoa ja saat kuona-aineet liikkeelle. Välinettä on helppo käyttää ja se tuleekin olla helposti saatavilla. Ja mikä parasta, samalla vahvistan selkärankaa tukevia syviä lihaksia.

Flexi-Barin käyttö

FLEXI-BAR on monipuolinen harjoitusväline eri käyttötarkoituksiin.

Käytitpä Flexi-Baria voima- tai kestävyysharjoitteluun, tai kuntoutustarkoituksessa, se on lyömätön harjoitusväline monipuolisuutensa vuoksi. Kaikki, urheilijoista vanhuksiin, pääsevät Flexi-Barin avulla hyviin tuloksiin. Jos olet toipumassa vammoista, harjoittelemassa vaativaan kilpailuun tai vaan parantamassa yleiskuntoasi, Flexi-Bar on erinomainen harjoitusväline.

Koska Flexi-bar harjoittaa kaikkia kehosi syviä lihaksia (vatsa, selkä), voit odottaa saavasi dramaattisia tuloksia kohtuullisessa ajassa – vaikutus näkyy todennäköisesti ensimmäisenä ryhtisi paranemisena tai kroonisen selkäkivun vähittäisenä helpottumisena.

Flexi-Barin heilutustekniikan jokainen oppii nopeasti. Alkuvaiheessa Flexi-Barin heilutus tosin saattaa vaatia keskittymistä ja ponnistelua itse heilutukseen. Joillakin heilutustekniikan oppiminen saattaa vaatia hieman aikaa, silloin kyse on ainoastaan heilutustekniikan vaatiman koordinaation oppimisesta, ei kunnon heikkoudesta.

Alkuvaiheessa olkapään ja selän pinnalliset lihakset tekevät suurimman työn heiluriliikkeessä. Kun heilutustekniikka harjoittelun jälkeen on kunnossa, kehon syvät lihakset ottavat päävastuun heiluriliikkeestä.

Kuinka Flexi-Bar toimii?

FLEXI-BAR harjoittaa aina selän ja vatsan syviä lihaksia

Flexi-Barin heilutus aiheuttaa värähtelyn, joka kulkeutuu koko kehon läpi, myös osin tahdottomiin kehon syviin lihaksiin. Nämä lihakset reagoivat salamannopeasti suojaamaan selkärankaamme vaaran uhatessa esim. talvella liukastuessa.

Kehon syvät lihakset ovat hyvin usein heikkoja ja niillä on puutteellinen verenkierto käytön puutteesta tai harjoittelun yksipuolisuudesta johtuen. Näiden lihaksien päätehtävä on kuitenkin pitää selkäranka stabiilina päivittäisessä toiminnoissa ja liikunnassa ja niiden täytyy olla vahvoja ja joustavia. Flexi-bar harjoittelu aktivoi nämä syvät lihakset isometrisillä ja isotonisilla supistuksilla – tukien samalla kehoa ja pitäen selkärangan oikeassa asennossa.

Erityisesti sidekudos, joka koteloituu jokaiseen nikamaan, saa osansa lisääntyneestä verenkierrosta. Tämä lisääntynyt verenkierto pitää sidekudoksen vahvana, kuitenkin taipuisana ja herkkänä päivittäisen elämän vaatimuksiin vähentäen riskiä selän vammoille ja lisäten vastetta kaikenlaiseen harjoitteluun.

Lisää Flexi-Bar tuotteesta

Flexi-Bar harjoittelu

Flexi-Bar harjoitussuositus

Flexi-Barin mukana tulee aina koko kehon harjoittamiseen suunniteltu suomenkielinen harjoitusohjelma. Harjoittele Flexi-Barilla vähintään 10-15 minuuttia 3 kertaa viikossa. Flexi-Bar harjoittelussa muodostuva värähtely on tunnettu tehokkuudestaan. Lihakset reagoivat nopeammin ja harjoittelu tuottaa paremmat tulokset kuin perinteinen harjoittelu. Syvät lihakset ovat myös pääsääntöisesti hyvin pieniä, joten ne eivät tarvitse ajallisesti suuria määriä harjoitusta. Mikäli haluat myös pinnallisille lihaksille tehokasta harjoitusta, sinun tulee harjoitella suositusta enemmän. Flexi-bar muokkaa tehokkaasti pinnallisia lihaksia, lähinnä polttamalla rasvan niiden ympäriltä ja tuomalla ne paremmin esiin. Flexi-bar ei varsinaisesti kasvata lihasmassaa. Älä koskaan kuitenkaan harjoittele Flexi-Barilla yli kahta tuntia joka päivä.

Flexi-Bar Taukoliikunta

Työpaikkojen taukoliikuntaan on oma harjoitusohjelma. Siihen on valittu tehokkaita ja tauoilla helposti tehtäviä liikkeitä. Harjoitusohjelmaan valitut liikkeet kohdentuvat erityisesti niska-hartia seudulle, kylkiin ja selkään. Muutamien minuuttien heiluttamisella saat verenkierron paranemaan ja erityisesti niska-hartia seudun lihaksistoon liikettä.

Flexi-Bar taukoliikuntaohjelma työpaikoilla

Flexi-Bar Taukoliikuntaohjelma on suunniteltu toteutettavaksi työpäivän aikana. Harjoitusohjelmaan on valittu 16 liikettä, jotka aktivoivat hyvin selkää, kylkiä ja niska-hartia seutua. Flexi-Barin heiluttaminen lisää verenkiertoa ja poistaa lihaksistoon kertyneitä kuona-aineita. Jumiutuneet hartiat saavat muutamien minuuttien heiluttelun aikana aktiivista liikettä ja venytystä. Ja mikä parasta, aina kun heilutat, vahvistat samalla selkärankaa tukevia syviä lihaksia.

Flexi-Bar kuntoutuksessa

Flexi-Bar toiminta

FLEXI-BARin aktiivinen värähtely aiheuttaa kehossa poikkeuksellisen passiivisen reaktion. FLEXI-BARin avulla syvät lihakset joutuvat työskentelemään altistuessaan heiluriliikkeen tuottamalle ärsykkeelle. Sen lisäksi liikkeet vaikuttavat hartiaseudun -, selän -, lantion –  ja kaikkiin vatsalihaksiin.

FLEXI-BARin vaikutus perustuu passiivisen ja aktiivisen liikuntaelimistön tervehdyttämiseen sekä ennaltaehkäisyyn:

– parantaa sensomotoriikkaa
– tasaa neuromuskulaarisia eroja
– parantaa syvien lihasten tiedostamista
– parantaa koordinaatiokykyä
– ehkäisee lantionpohjanlihasten surkastumista raskauden jälkeen
– stimuloi ja vahvistaa sidekudosta

FLEXI-BARin käyttömahdollisuudet kuntoutuksessa

Artroosi
Heiluriliike huoltaa lasimaista rustokudosta sekä vaikuttaa positiivisella tavalla hartian seudun lihaksiin sekä stimuloi kaikkia nivelen osia (nivelrusto, nivelkapseli, nivelside) optimaalisella tavalla.

Osteoporoosi
Heiluriliikkeen aikaansaama ärsyke vaikuttaa positiivisesti nikamasolmujen luuta muodostaviin – ja syöjäsoluihin varsinkin silloin, kun kevyt liike ja rasitus tulee pitkittäin selkärangan suuntaisesti.

Selkärangan degeneratiiviset muutokset
Syvien lihasten harjoittamisesta on etua taistelussa selkärangassa hitaasti tapahtuvia muutoksia vastaan. Syvien lihasten vahvistaminen keventää selän lihasten ja välilevyjen kuormitusta.

Flexi-Bar historia

Alkuperäiset tutkimukset aktiivisen värähtelyn vaikutuksesta ihmiskehoon tehtiin jo 1940-luvun alussa. Näiden tutkimusten pohjalta Professori Rašev jatkoi aktiivisen värähtelyn tutkimista yli 30 vuotta sitten. Hänen tutkimuksensa osoittivat, että aktiivisella värähtelyllä saadaan aikaan erittäin positiivinen vaikutus kehoa selkärangan ympärillä tukeviin lihaksiin ja ylipäätään koko rangan tukevuuteen hyvin pienellä ajankäytöllä ja rasituksella.

Yhtiö nimeltä BioSwing kehitti 10 vuotta myöhemmin Professori Raševin tutkimuksiin perustuvan käytännön harjoitusvälineen, PROPRIOMEDin. Tämä väline kehitettiin fysiatrien ja fysioterapeuttien toivomuksesta harjoitusvälineeksi potilaille, jotka kärsivät selkäkivuista, lantionpohjan ongelmista, olkapää vammoista ja muista tukirangan sairauksista. Propriomedillä saavutettiin erittäin hyviä tuloksia näiden ongelmien hoidossa, mutta siitä huolimatta tämä harjoitusväline jäi fysiatrien ja fysioterapeuttien vastaanottojen kuntoutusvälineeksi. Tähän oli pääasiallisena syynä välineen kalleus ja monimutkaisuus.

Juuri tämän vuoksi 90-luvun loppupuolella kehitettiin yhteistyössä Munchenin yliopiston kanssa Propriomedin hyviin ominaisuuksiin perustuva uusi harjoitusväline, Flexi-Bar. Flexi-Barin kehitystyöstä vastasivat fysioterapeutit ja liikuntatieteilijät, jotka halusivat huokeamman, yksinkertaisemman mutta yhtä tehokkaan harjoitusvälineen kuin Propriomed. Flexi-Bar testattiin huolellisesti asiantuntijoiden valvonnassa ja tuotiin yleiseen myyntiin vuoden 2001 alussa.

Flexi-Barin pääajatuksena on koko ajan ollut selän– ja lantionpohjan kuntoutus ja näiden alueiden ongelmien ennaltaehkäisy. Flexi-Bar on käytössä ympäri Eurooppaa sairaaloiden ja fysioterapeuttien   tehokkaana apuvälineenä näiden ongelmien kuntoutuksessa. Kuntoutuksen ammattilaiset ovat myös vihdoin saaneet käyttönsä apuvälineen, jolla he saavat potilaansa jatkamaan säännöllistä harjoittelua myös kotona.

Flexi-Bar ei kuitenkaan ole jäänyt vain ammattilaisten kuntoutusvälineeksi vaan on yksi Euroopan halutuimmista ryhmäliikuntamuodoista ja myös suosittu kotiliikuntaväline joka sopii kaikille ikään ja kuntoon katsomatta. Vuonna 2003 Flexi-Bar voitti ”Parhaan Innovaation” palkinnon maailman suurimmilla fitness messuilla FIBOssa Saksassa. Flexi-Barin monipuolisuus ja luotettavasti todistetut positiiviset vaikutukset ovat tehneet suuren vaikutuksen lääkäreihin, fysioterapeutteihin, personal trainereihin, liikuntakeskuksiin ja kotikuntoilijoihin ympäri Eurooppaa.